Ημερήσιο αρχείο: Δεκέμβριος 24, 2016

Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου εγκύκλιος Χριστουγέννων

Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του εν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτήρος Χριστού