Ημερήσιο αρχείο: 14 Ιανουαρίου, 2017

Νέα έντυπα του δήμου Αγίου Νικολάου

Νέα έντυπα του δήμου Αγίου Νικολάου

“Τα έντυπα που αναμένεται να εκδοθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είναι διαχρονικά ξεπερνώντας την διάρκεια μιας δημοτικής περιόδου, δεδομένου ότι ο δήμος είναι παρών-ανεξαρτήτως δημοτικών αρχών-

Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου

Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου

Από 1/1/2017 η υπηρεσία μας από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Νικολάου ως Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.