Ημερήσιο αρχείο: Απρίλιος 14, 2017

ΙΝΚΑ Πάσχα και Ασφάλεια Τροφίμων

ΙΝΚΑ Πάσχα και Ασφάλεια Τροφίμων

Ως καταναλωτές, έχουμε και εμείς την ευθύνη, γιατί πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό σημαίνει πως πρέπει, να κάνουμε έρευνα στην αγορά, για το θέμα τιμών και ημερομηνιών λήξης,