Ημερήσιο αρχείο: Απρίλιος 21, 2017

Τα Αξιώματα του Εθελοντή

Τα Αξιώματα του Εθελοντή

Δύσκολο και άβολο πράγμα η αλήθεια… Ο εθελοντής δεν πληρώνεται για τον κόπο του… αντιθέτως πληρώνει για τα πιστεύω του…