Ημερήσιο αρχείο: Ιούνιος 12, 2017

ΟΑΚ αποφάσεις ΔΣ για το νομό Λασιθίου

ΟΑΚ αποφάσεις ΔΣ για το νομό Λασιθίου

Την Πέμπτη 08 Ιουνίου στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, αποφασίστηκαν ομόφωνα μεταξύ άλλων, τα παρακάτω που αφορούν  το Νομό Λασιθίου:

Κύρβεια 2016, Ιεράπετρα εκδηλώσεις

Κύρβεια 2017, πρόσκληση συμμετοχής

Το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Δήμου Ιεράπετρας προσκαλεί πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης  και των  Τοπικών Κοινοτήτων, φορείς  και  σωματεία  που  ασχολούνται  με τον πολιτισμό,