Ημερήσιο αρχείο: 24 Σεπτεμβρίου, 2017

Σταθερά στο δρόμο για την αγωνιστική δράση των γονέων της Κρήτης

Σταθερά στο δρόμο για την αγωνιστική δράση των γονέων της Κρήτης

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης, στα πλαίσια της καταγραφής των προβλημάτων των σχολείων σε κάθε νομό του νησιού, καθώς και της καλύτερης συνεργασίας με τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων,