Ημερήσιο αρχείο: Οκτώβριος 19, 2017

Ενημέρωση δανειοληπτών εκκρεμοτήτων νόμου Κατσέλη

Τράπεζες, ανεκκαθάριστες οφειλές σε διαταγές πληρωμής

Κατά τους τελευταίους μήνες έχουν παρατηρηθεί καταχρηστικές πρακτικές ορισμένων τραπεζών επί συμβάσεων χρηματοδότησης αγοράς αυτοκινήτων που εμπεριέχουν παρακράτηση κυριότητας