Ημερήσιο αρχείο: Δεκέμβριος 25, 2018

Τι εύχομαι; Να 'ρθει η μέρα που η Αγία Παιδεία θα αξιώνει στο βλέμμα μας να αλιεύει αστέρια, όχι πνιγμένα παιδιά, όχι πετρέλαια

Τι εύχομαι; Να ‘ρθει η μέρα που η Αγία Παιδεία θα αξιώνει στο βλέμμα μας να αλιεύει αστέρια, όχι πνιγμένα παιδιά, όχι πετρέλαια

«…Τι είναι το «Άνθος του Γιαλού»; Τι είναι το «Αστεράκι»; Ας μεταφερθούμε σε άλλην ώρα της ημέρας……..