Ημερήσιο αρχείο: Οκτώβριος 10, 2019

επαφή και την επικοινωνία με τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες

επαφή και την επικοινωνία με τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες

Ένα μεγάλο δίκτυο επαναλαμβανόμενων επισκεπτών, έχει αποκτήσει ο Άγιος Νικόλαος  γεγονός που αποδεικνύεται έμπρακτα  σύμφωνα με το  Μητρώο που καταρτίζει ο Δήμος,  ήδη από την προηγούμενη δημοτική περίοδο.