Ημερήσιο αρχείο: 3 Νοεμβρίου, 2019

Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός

Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός

Για δεύτερη χρονιά στον Άγιο Νικόλαο, για 10η χρονιά στη χώρα, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, έγινε ο Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού. Μητέρες από την περιοχή, συναντήθηκαν...