Ημερήσιο αρχείο: 1 Ιανουαρίου, 2020

Νέον έτος 2020, σωτήριον ή;

Νέον έτος 2020, σωτήριον ή;

Ο πλανήτης Γη, κινείται αενάως γύρω από τον ήλιο. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος κατανόησε τον χρόνο πλήρους περιστροφής, όρισε τις υποδιαιρέσεις και έθεσε αρχές, επετείους και ολοκληρώσεις, για να χει από κάπου να κρατιέται....