Συντάκτης: giorgos

απολογισμός δήμου Αγίου Νικολάου

Πολυϊατρείο – Γραφεία Ι.Κ.Α.

Πολύς θόρυβος για τη συγκεκριμένη δομή. Ενημερώσαμε για τα δεδομένα που γνωρίζουμε μετά από την αναφορά του κ Ζερβού στο θέμα κατά τη διάρκεια του απολογισμού του,

Υβριδικό δημοτικό συμβούλιο Αμαρίου 0

Ένσταση στην απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ για τους υδατικούς πόρους της Κρήτης

ΘΕΜΑ: Ένσταση  στην αρ. Α.Π. οικ. 147641/30-3-2015 Κ.Υ.Α. «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Η «δική μας Ευρώπη» στην Ελλάδα

Το μέγα ζητούμενο στην Ελλάδα της ιστορίας και του πολιτισμού, το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά δίνοντάς της παράλληλα νέα ζωή,