Συντάκτης: giorgos

Υβριδικό δημοτικό συμβούλιο Αμαρίου 0

Ένσταση στην απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ για τους υδατικούς πόρους της Κρήτης

ΘΕΜΑ: Ένσταση  στην αρ. Α.Π. οικ. 147641/30-3-2015 Κ.Υ.Α. «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Η «δική μας Ευρώπη» στην Ελλάδα

Το μέγα ζητούμενο στην Ελλάδα της ιστορίας και του πολιτισμού, το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά δίνοντάς της παράλληλα νέα ζωή,