Συντάκτης: giorgos

Ο ΣΕΤΕ και οι πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις-μέλη του για την πολιτική κατάσταση

Ο ΣΕΤΕ και οι πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις-μέλη του, εκπροσωπώντας το σύνολο του ελληνικού τουρισμού, διαπιστώνουμε ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν ταχύτατα στην παγκόσμια κοινή γνώμη μια εικόνα αβεβαιότητας για την χώρα μας.

Η ιστορία του ανεμόμυλου στο Λασίθι παρουσιάστηκε σε διεθνές συμπόσιο στην Πάτρα

Η συνδρομή του ανεμόμυλου στην ανάπτυξη της οικονομίας του Λασιθίου και της Κρήτης ευρύτερα στο πέρασμα του χρόνου αλλά και η λειτουργία της Κρητικής Ανεμαντλίας