Ο Άδης, φησίν, επικράνθη. συναντήσας σοι κάτω επικράνθη· και γαρ κατηργήθη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...