ΔΣ Αγίου Νικολάου, συνεδρίαση 14 Δεκεμβρίου

ΔΣ Αγίου Νικολάου, συνεδρίαση 14 Δεκεμβρίου

από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX

3ος όροφος οδός Μ. Σφακιανάκη με Θέματα  Συνεδρίασης :

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου, οικονομικού έτους 2016
2. Συζήτηση επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με προθεσμιακή κατάθεση χρημάτων
3. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Πολυτεχνείου Κρήτης για εκτέλεση ερευνητικής εργασίας “Aναστύλωσης του Φάρου του Αφορεσμένου”
4. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης και καταμέτρησης ακινήτου ιδιοκτησίας Βλάσση Σοφίας συζ. Φιορέτζη Μιχαήλ στο Δ. Δ. Ελούντας
5. Συζήτηση επί εγγράφου Τμήματος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου, σχετικά με αίτημα της Τοπικής Kοινότητας Φουρνής, για απομάκρυνση κυπαρισσιών από το Κοιμητήριο του οικισμού Δωριές του Δήμου Αγίου Νικολάου
6. Συζήτηση επί εγγράφου Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς
7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου Αμμουδάρας”
8. Έγκριση παραχώρησης Η/Υ στο Α.ΤΕΙ Κρήτης στη θέση Φουρνιά Λακωνίων
9. Έγκριση της αριθμ. 15/2015 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς, η οποία αφορά “Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρδατίου – Ρούσας Λίμνης για την παραχώρηση οικοπέδου εντός του οικισμού”
10. Έγκριση της αριθμ. 14/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά “Τροποποίηση ΕΚΥΠ”
11. Έγκριση της αριθμ. 169/2016 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά “την Ζ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης κωδικών”
12. Έγκριση της αριθμ. 179/2016 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά “Τροποποίηση ΕΚΥΠ”
13. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. η οποία αφορά στην “4η τροποποίηση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016”
14. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού έτους 2016
15. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για την προμήθεια Γάλακτος έτους 2016, και τροποποίησης αυτής, λόγω ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης
16. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης του Δήμου για προμήθεια καυσίμων έτους 2016, και τροποποίηση αυτής, λόγω ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης
17. Συζήτηση επί αιτήσεως του Τοπικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου κ. Χρήστου Μαμαλούκου, για την λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου
18. Υποβολή αιτήματος του Δήμου στην UNESCO για το πρόγραμμα “Global Νetwork of Learning Cities”
19. Λήψη απόφασης περί παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Σισίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου
20. Λήψη απόφασης περί παράτασης της μίσθωσης κτιρίου που στεγάζονται οι Δημοτικές Υπηρεσίες
21. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
22. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
23. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: