Ελεήστε το φτωχό, ελεήστε τον αόμματο…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...