Ελεήστε το φτωχό, ελεήστε τον αόμματο…

You may also like...

%d bloggers like this: