Ενημέρωση για πληρότητα ταμιευτήρων – Αγιασμός

Ενημέρωση για πληρότητα ταμιευτήρων – Αγιασμός

το φράγμα Αποσελέμη χιονισμένο

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνεται ότι:

  1. Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών, αγροτών, επιχειρηματιών της Κρήτης, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία επάρκειας νερού, ο Οργανισμός θα εκδίδει σε τακτά διαστήματα αναλυτική κατάσταση σχετικά με τις εισροές νερού και τη πληρότητα των 4 ταμιευτήρων που διαχειρίζεται.

Όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα υπάρχει αισιοδοξία για την πλήρωση των 2 ταμιευτήρων σε Ηράκλειο και Χανιά (Αποσελέμη και Βαλσαμιώτη), όπως και τη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ο ταμιευτήρας στους Ποταμούς Αμαρίου ήδη έχει υπερχειλίσει.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΡΟΕΣ                                   (από 1-9-2016) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ                           (%) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ 22.500.000 κ.μ. 4.650.000 κ.μ. 22.500.000 κ.μ. 100% Υπερχείλιση από 6-1-2017                     (έχουν ήδη υπερχειλίσει 1.150.000 κ.μ.)
ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ 25.270.000 κ.μ. 1.582.000 κ.μ. 7.200.000 κ.μ. 28% Από 6-1-2017 έχουν εισρεύσει 1.182.000 κ.μ.
ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ 5.120.000 κ.μ. 1.200.000 κ.μ. 1.300.000 κ.μ. 25% Από 4-1-2017 η καθημερινή εισροή είναι περίπου 3.500 κ.μ ανά ώρα
Λ/Δ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 2.150.000 κ.μ. 250.000 κ.μ. 1.446.000 κ.μ. 67%
ΣΥΝΟΛΟ 55.040.000 κ.μ. 7.682.000 κ.μ. 32.446.000 κ.μ. 59%
Αγιασμός των υδάτων στο φράγμα Αποσελέμη

αγιασμός στο φράγμα Αποσελέμη

Έγινε με μεγάλη επιτυχία, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, ο Αγιασμός των υδάτων σε: Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου, Φράγμα Αποσελέμη στο Ηράκλειο, Φράγμα Ποταμών Αμαρίου στο Ρέθυμνο, με την παρουσία των αρχών του τόπου και πολιτών.

Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: