Νο.Δ.Ε. Λασιθίου της Ν.Δ.: κ. Καρχιμάκη, έχετε χάσει την αίσθηση του τόπου και του χρόνου

You may also like...

%d bloggers like this: