Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επέτειο της μάχης του Λασιθίου