Άγ. Νικόλαος, σχέδιο δράσης για το κυκλοφοριακό

για το κυκλοφοριακό του Αγίου Νικολάου

για το κυκλοφοριακό του Αγίου Νικολάου

Διαδοχικές συναντήσεις με επαγγελματικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Αγίου Νικολάου αλλά και ευρύτερα – ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής- αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, συνεπικουρούμενος από τους επικεφαλείς της Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου και του τοπικού Λιμεναρχείου, που από κοινού συνέταξαν και παρουσίασαν το «Σχέδιο Δράσης» για την αντιμετώπιση των πολλαπλών κυκλοφοριακών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη και που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, αναφερόμενος στην διαδικασία εκπόνησης του συγκεκριμένου σχεδίου- με αφορμή την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο- με την συμμετοχή προέδρων η εκπροσώπων τοπικών σωματείων, ανέφερε: «Έπιχειρούμε πρώτιστα την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τα σημεία εκείνα που θα αστυνομευθούν αυστηρά, προκειμένου να πετύχουμε τις καλύτερες συνθηκες κυκλοφοραίς μέσα στην πόλη.
Η πρόταση που ήδη έχει διαμορφωθεί μετά από προσπάθεια του Δήμου , της Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου και του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, αναμένεται να παρουσιαστεί στο σύνολο της, σε ειδικές κατηγορίες επαγγλματιών (μεταφορείς κ.α), δεδομένου ότι θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, ζητήματα που σχετίζονται με το ωράριο φορτοεκφόρτωσης, τα παράπανομα παρκαρίσματα στις θέσεις που έχουν σημανθεί κ.λ.π.
Τα παραπάνω-όπως έκανε γνωστό – θα τεθούν υπόψη του συγκοινωνιολόγου κ.Δημήτρη Ρέντζου, δεδομένων των ζητημάτων που ετέθησαν κατά την παρουσίαση του «Σχεδίου Δράσης», ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα στάθμευσης.
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, έκανε επίσης γνωστό ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει την διαδικασία για την ενοικίαση οικοπέδων, με στόχο ν’ αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό πρόβλημα της πόλης και σε βάθος χρόνου να υπάρξει το επιδιωκώμενο αποτέλεσμα.

δελτίο τύπου του δήμου Αγίου Νικολάου

Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: