ΕΠ Κρήτη, Επιτροπή Παρακολούθησης, 2η Συνεδρίαση

ΕΠ Κρήτη, Επιτροπή Παρακολούθησης, 2η Συνεδρίαση

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «ΕΠ Κρήτη 2014-2020» πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης αύριο Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Aegean Pearl στο Ρέθυμνο.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής όπου θα προεδρεύσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης θα συζητηθούν:

η πορεία υλοποίησης του προγράμματος αλλά και ειδικότερα θέματα όπως η έξυπνη εξειδίκευση , οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων, το πρόγραμμα επικοινωνίας  και προβολής του προγράμματος , η αξιολόγηση του προγράμματος.

Στην συνεδρίαση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ε.Ε., Υπουργείων, τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών.

ΕΠ Κρήτη, Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 • ΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Πορεία Υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (Πορεία εφαρμογής εξειδίκευσης – πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ)
 2. Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 – Νέες δράσεις
 3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων – Νέες δράσεις
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
 1. Πορεία εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 2. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων ΕΣΠΑ 2014-2020
 • ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση:

 1. για την πορεία εφαρμογής Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
 2. συζήτηση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020
 3. για Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων
 • ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: