Περιηγητική λέσχη Σητείας, ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Περιηγητική λέσχη Σητείας, ετήσια τακτική γενική συνέλευση

περιηγητική λέσχη Σητείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του Κεφάλαιου Δ, του άρθρου 30 του ισχύοντος καταστατικού, συγκαλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης, η οποία θα γίνει την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ίτανος.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  1. Παρουσίαση ψηφιοποίησης του αρχείου του εκλιπόντος Εμμ. Κουτσαντωνάκη
  2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2015.
  3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015.
  4. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2015.
  5. Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2016.
  6. Έγκριση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2016.
  7. Έγκριση εγγραφής & διαγραφής μελών της Λέσχης.
  8. Έγκριση πράξεων – δράσεων προς αξιοποίηση της περιουσίας της Λέσχης.

Περιηγητική λέσχη Σητείας, σύμφωνα με το καταστατικό:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται το εν τέταρτο ( 1/4 ) πλέον ενός ( 1 ) των τακτικών μελών, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ, του άρθρου 32 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, δηλ. Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως παρευρεθείτε στην γενική συνέλευση, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού τους στόχους και τα οράματα για αυτή την νέα χρονιά.

Ο    Πρόεδρος                                                                                                                                                                    Περάκης  Μιχαήλ

Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: