Σύλλογος φίλων νοσοκομείου Ιεράπετρας, αναγνώριση σωματείου

Σύλλογος φίλων νοσοκομείου Ιεράπετρας

το νοσοκομείο Ιεράπετρας

Ανακοινώνεται ότι αναγνωρίστηκε με την υπ. αριθμό 6/2016 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, η Ίδρυση και λειτουργία του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Ημερομηνία για την πρώτη εκλογική διαδικασία ορίστηκε η Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016. Ο τόπος και η ώρα θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. πρέπει να κατατεθούν στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο έως 31 Αυγούστου.

Εγγραφές νέων μελών, μπορούν να γίνουν μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.

Σύλλογος φίλων νοσοκομείου Ιεράπετρας, σκοπός

Υπενθυμίζεται ό,τι: Ο σκοπός του Σωματείου είναι  μη κερδοσκοπικός και ειδικότερα περιλαμβάνει: 1. την με κάθε τρόπο στήριξη των λειτουργιών και αναγκών του Νοσοκομείου (Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας) Ιεράπετρας, των ασθενών καθώς και των εργαζομένων του, 2. την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με όσα αφορούν στην προαγωγή του εθελοντισμού και της προσφοράς, 3. την ανάδειξη του έργου του Νοσοκομείου Ιεράπετρας και της συμβολής του στην τοπική κοινωνία, 4. Την βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας του Νοσοκομείου με την τοπική κοινωνία και η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερο παραγωγικών σχέσεων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σύλλογος φίλων νοσοκομείου Ιεράπετρας, ενέργειες

Η πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών θα επιδιωχθεί από το σωματείο με κάθε νόμιμο μέσο και κάθε νόμιμη ενέργεια (ενδεικτικά) όπως: 1. Τη διαπίστωση των υφιστάμενων αναγκών και ελλείψεων του Νοσοκομείου της Ιεράπετρας, 2. τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού, ιατρικών κλπ μηχανημάτων, τροφίμων, ειδών ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών ειδών και την παροχή τους στο Νοσοκομείο, 3. τη διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων, ημερίδων που θα αναφέρονται στα παραπάνω όπως επίσης και κάθε είδους κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 4. τη συνεργασία του σωματείου με άλλα σωματεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις αυτών που έχουν ή επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, 5. τη δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, περιοδική έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικού για τις δραστηριότητές αυτού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και έκδοση βιβλίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ του σωματείου.

Πληροφορίες στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και στα τηλέφωνα:

6946170755 Ανδρέας Μαμαντόπουλος

6932362945 Αντώνης Πετράς

6932027002 Κυριακή Αγγελάκη

6932171816 Μανόλης Κουφάκης

6972995555 Πόπη Δασκαλάκη

6974828490 Σταύρος Δαμηλάκης

6931492718 Αντώνης Τσικαλουδάκης

Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: