Σώμα η διοικούσα επιτροπή Λασιθίου Ε.Μ.Ε.

παράρτημα Λασιθίου

παράρτημα Λασιθίου

Σήµερα Κυριακή 10 Απριλίου 2016 και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία του 2ου Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας, συνεδρίασαν εκ νέου τα νεοεκλεγέντα µέλη των αρχαιρεσιών της 18/3/2016 µε θέµα τη συγκρότηση σε σώµα της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος Λασιθίου της Ε.Μ.Ε.

Παρόντες ήταν όλοι όσοι εξελέγησαν. Η συγκρότηση σε σώµα έγινε ως εξής:

  • Πρόεδρος : Περάκης Μιχαήλ
  • Αντιπρόεδρος : Ποµόνη Μαριάνθη
  • Γενικός Γραµµατέας : Τζερεµέ Ελένη
  • Ταµίας : Κωστίνος ∆ηµήτριος
  • Ειδικός Γραµµατέας : Mιχαήλ Χρήστος
  • Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης : Φραγκάκης Νικόλαος
  • Μέλος : Γερογιαννάκης Ιωάννης

Για το σκοπό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται Εκ της ∆ιοικούσας Επιτροπής

Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: