Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πρωταθλήτρια στη φοροεπιδρομή, ουραγός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πρωταθλήτρια στη φοροεπιδρομή

Νέα Δημοκρατία

Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εκθέτουν σοβαρά την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ,

 ενώ είχε κάνει, προεκλογικά και μετεκλογικά, “σημαία” τις λίστες και το λαθρεμπόριο, σήμερα αποδεικνύεται ότι απέτυχε.

Η Κυβέρνηση υποσχόταν, στα λόγια, 3 δις ευρώ έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσα στους πρώτους 6 μήνες. Σήμερα, μετά από σχεδόν 2 χρόνια, αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχει εισπράξει ελάχιστα.

Ειδικότερα:

  • Το 2013 και το 2014, ξεκίνησε ο έλεγχος σε 401 υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ. Από τις αρχές του 2015 έως σήμερα, ξεκίνησε ο έλεγχος σε 212 υποθέσεις. Μάλιστα το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 44! Η ολοκλήρωση κάποιων ελέγχων, τα βεβαιωθέντα έσοδα, καθώς και τα ελάχιστα εισπραχθέντα ποσά (μόλις 38.000.000 ευρώ από την έναρξη ελέγχου της λίστας το 2013) είναι προϊόν δουλειάς και ωρίμανσης ελέγχων της προηγούμενης περιόδου.
  • Μέχρι το 2015, ξεκίνησε ο έλεγχος 1.482 υποθέσεων εμβασμάτων του εξωτερικού. Εφέτος, η Κυβέρνηση ξεκίνησε ελέγχους μόλις σε 9 υποθέσεις. Μάλιστα, το 1ο εξάμηνο του έτους, δεν έκανε κανέναν έλεγχο!
  • Το 2014, έγιναν 27.365 έλεγχοι για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Το 2015, οι έλεγχοι συρρικνώθηκαν στους 8.859. Το 2016, συρρικνώθηκαν ακόμη περισσότερο, στους 2.567! Η Κυβέρνηση επιδεικνύει, εκτός από ανικανότητα, και μια “περίεργη” αδράνεια στα ζητήματα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι, μέχρι τέλος του 2014, είχαν εισπραχθεί 34.300.000 ευρώ στον ειδικό λογαριασμό που άνοιξε η προηγούμενη Κυβέρνηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκέντρωση χρηματικών ποσών τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Όσα περίπου είναι και όλα τα εισπραχθέντα μέχρι σήμερα ποσά από τη λίστα Λαγκάρντ! Αυτά τα ποσά κατευθύνθηκαν στην εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Η σημερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το 2015, συγκέντρωσε μόλις 4.000.000 ευρώ!

Αποδεικνύει έτσι, ότι είναι πρωταθλήτρια στη φοροεπιδρομή, αλλά ουραγός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: