Ο ρυπαίνων πληρώνεται και οι αρμόδιοι δεν κάνουν τίποτα !

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...