Ετικέτα: Αλμυρός Ηρακλείου

δράσεις του Σχεδίου Διαχείρισης υδατικού δυναμικού της Κρήτης

δράσεις του Σχεδίου Διαχείρισης υδατικού δυναμικού της Κρήτης

Επτά (7) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.062.297,44 € της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 για την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης