Ετικέτα: Γούρνες – Χερσόνησος

Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων στη μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), μέσω της αρμόδιας  Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών ‘Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την Τροχαία του ΒΟΑΚ θα γίνουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές παρεμβάσεις: