Ετικέτα: δήμος Αγίου Νικολάου

Στοχευμένες εκδηλώσεις για ανάδειξη μνημείων

Στοχευμένες  εκδηλώσεις, με προσκεκλημένους  ειδικούς  επιστήμονες – που χάρις των πολύχρονων ερευνών  τους, έχουν αποτυπώσει κατά τον καλύτερο τρόπο στοιχεία που σχετίζονται με τα μνημεία (αρχαία & νεότερα)   και καλούνται να μεταλαμπαδεύουν την γνώση...

ασφάλεια στον ελαιώνα; ποια ασφάλεια;

Ο χώρος όπου τώρα ανήκει στον δήμο Αγίου Νικολάου, ο ελαιώνας που έγινε χώρος στάθμευσης με έναν τρόπο που ανέβασε τη μέση θερμοκρασία της περιοχής και σκονίζει τους πάντες και τα πάντα, εσχάτως απέκτησε...

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Σύγχρονος δήμος, υπερβολικές αυξήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. ενέκρινε νέο τιμολόγιο για την ύδρευση και την αποχέτευση με το οποίο διαφωνήσαμε για τους παρακάτω λόγους: Προτείνονται υπερβολικές ΑΥΞΗΣΕΙΣ σε ορισμένα διαμερίσματα. Δίνουμε μερικά παραδείγματα από την πρόταση και...

Έναρξη Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει ότι ξεκινά τη λειτουργία Προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους”  περιόδου 2015 – 2016, Τα τμήματα που θα υλοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

Μονάδα Υγείας – Πολυιατρεία. Μια χαμένη υπόθεση;

Θυμίζουμε: Μετά από διάφορες εξελίξεις και προσπάθειες, η τότε Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον κ Λουκαράκη αποφάσισε με την με αριθμ 362/13-10-2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την τροποποίηση του Κ.Φ. 283 για την ανέγερση...

Σύγχρονος Δήμος, απολογισμός ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ τυπικά ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Είναι επομένως  χρήσιμο να γίνει ένα απολογισμός για τις εντάξεις και τα έργα που εκτελέστηκαν. Ήδη δώσαμε τις εντάξεις και τα έργα που διαχειρίσθηκε η ΔΕΥΑΝ. Σήμερα δίνουμε...