Ετικέτα: Δίκτυο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών στην Εκπαιδευτική Κοινότητα

Μελωδία-ρυθμός-λόγος. Στοιχεία μουσικής στη σχολική τάξη-ιδέες και παιχνίδια

Το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύουν στη δημιουργία ενός Δικτύου Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. Στο πλαίσιο...