Ετικέτα: ΔΕΥΑΝΝ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Ρύθμιση οφειλών από την ΔΕΥΑΑΝ

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου) αποφασίστηκε

Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης όμβριων υδάτων Νεάπολης

Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης όμβριων υδάτων Νεάπολης

Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή των νέων εργατικών κατοικιών (100 μ.), η επέκταση του δικτύου επί της οδού Δρήρου (70 μ.) καθώς και οι επεκτάσεις στην κεντρική πλατεία της Νεάπολης (100μ.),

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Σύγχρονος δήμος, υπερβολικές αυξήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. ενέκρινε νέο τιμολόγιο για την ύδρευση και την αποχέτευση με το οποίο διαφωνήσαμε για τους παρακάτω λόγους: Προτείνονται υπερβολικές ΑΥΞΗΣΕΙΣ σε ορισμένα διαμερίσματα. Δίνουμε μερικά παραδείγματα από την πρόταση και...

Σύγχρονος Δήμος έργα ΔΕΥΑΑΝ

Την 31/12/2015 ολοκληρώθηκε και τυπικά το ΕΣΠΑ και άλλα παρόμοια προγράμματα. Επομένως χρειάζεται ένα απολογισμός για τα έργα και τις δράσεις που έγιναν δεδομένου ότι σε αυτή την περίοδο είχαμε την ευθύνη της Διοίκησης....