Ετικέτα: Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Συγκριτικά στοιχεία βροχοπτώσεων, προτεινόμενα μέτρα

Συγκριτικά στοιχεία βροχοπτώσεων, προτεινόμενα μέτρα

Με βάση τα δεδομένα 35 μετεωρολογικών σταθμών καταγράφεται μια σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη σε ποσοστό από 60% έως 75% σε σχέση με το μέσο όρο των επτά τελευταίων ετών (τα δεδομένα  αφορούν...

Η Διεύθυνση Υδάτων στα Σχολεία της Κρήτης

Η Διεύθυνση Υδάτων στα Σχολεία της Κρήτης

Η υπηρεσία μας, η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι κρατική υπηρεσία και μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της παρακολουθεί την ποσότητα και την ποιότητα των υδατικών πόρων στην Κρήτη.

Φέτος …. το νερό νεράκι !!!

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, δημοσιεύει τα βροχομετρικά στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών που εποπτεύει για το υδρολογικό έτος Σεπτέμβριος 2015- Μάρτιος 2016. Η αξιολόγηση των δεδομένων, από 32 σταθμούς, κατέδειξε  ότι κατά...