Ετικέτα: Εθνικό Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

με στόχο την ανάλυση των φυσικών κινδύνων και την σύνταξη ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Αθηνών για την διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

“Είναι γεγονός, ότι η μορφολογία του δήμου Αγίου Νικολάου και η πυκνότητα οίκησης, δεν εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους, όμως δεν παύει να υπάρχουν προβλήματα ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, όπου με την άναρχη δόμηση