Ετικέτα: επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες

Σταθερή αξία ο Άγιος Νικόλαος, στις προτιμήσεις των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών

Σταθερή αξία ο Άγιος Νικόλαος, στις προτιμήσεις των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών

Σταθερή αξία αποτελεί πλέον ο Άγιος Νικόλαος, στις προτιμήσεις των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο δήμος (Μητρώο Επισκεπτών)

Πολλοί ξένοι έχουν μια καρμική σχέση με τη χώρα μας

«Πολλοί ξένοι έχουν μια καρμική σχέση με τη χώρα μας ! Οι άνθρωποι αυτοί, τόσο στο παρελθόν, όσο και σήμερα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που Ελλάδα,  υπόκειται σε πολλαπλές δοκιμασίες λόγω κυρίως του οικονομικού...