Ετικέτα: ΕΤΞ-ΣΕ ΤΑΛΩΣ

Αιμοδοσία στο Καλό Χωριό

Τάλως, εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος

Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, το 60% του πληθυσμού θα χρειαστεί μετάγγιση ολικού αίματος ή ενός από τα στοιχεία του αίματος σε κάποια στιγμή της ζωής του. Παράλληλα μόνο το 5% των ατόμων που θα...