Ετικέτα: Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Ιατρική Απόβαση 2016 στη Κρήτη

Ιατρική Απόβαση 2016 στη Κρήτη

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.), με τίτλο “Ιατρική Απόβαση 2016”, το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, φοιτητές των ελληνικών Ιατρικών Σχολών θα επισκέπτονται...