Ετικέτα: Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria

Προάσπισε το Νερό - #ProtectWater– Διαθέσιμες και στην ελληνική γλώσσα οι θέσεις μας για την πολιτική των υδάτων

Προάσπισε το Νερό – #ProtectWater– Διαθέσιμες και στην ελληνική γλώσσα οι θέσεις μας για την πολιτική των υδάτων

Προάσπισε το Νερό – #ProtectWater– Διαθέσιμες και στην ελληνική γλώσσα οι θέσεις μας για την πολιτική των υδάτων στο πλαίσιο διαβούλευσης της ΕΕ για την Οδηγία 2000/60/ΕΚ