Ετικέτα: τακτική γενική συνέλευση

τακτική γενική συνέλευση Παγκρήτιας Τράπεζας, τελική πρόσκληση

τακτική γενική συνέλευση Παγκρήτιας Τράπεζας, τελική πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 30/5/2018 και με αριθμό 9 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού,

Παγκρήτια Τράπεζα: τακτική γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 11/5/2016 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική...