Ετικέτα: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ενεργειακή αναβάθμιση δικτύων του δημόσιου οδοφωτισμού

ενεργειακή αναβάθμιση δικτύων του δημόσιου οδοφωτισμού

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημόσιου οδοφωτισμού παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στη Περιφέρεια Κρήτης

Ρυθμίζονται τα δάνεια δημοσίων υπαλλήλων, σχόλιο

Γιατί ρυθμίζονται τα δάνεια αυτών που έχουν σίγουρη δουλειά και δεν ρυθμίζονται τα δάνεια των ιδιωτικών υπαλλήλων που οι μισοί είναι άνεργοι και οι άλλοι μισοί δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν απολυθεί; Γιατί...