Όνειρα γλυκά ….

..... χωρίς όνειρα

όνειρα γλυκά ….

…. σε ένα κόσμο χωρίς όνειρα.

(από κάποιο τοίχο της πόλης του Αγίου Νικολάου)
Print Friendly

You may also like...

%d bloggers like this: