Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αποφάσεις

Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο αποφασίστηκαν σημαντικά θέματα και συγκεκριμένα:

 1. Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης εστιάζει σε 4 πυλώνες: Αγροδιατροφή, Τουρισμός-Πολιτισμός, Περιβάλλον-Ενέργεια και Γνώση και επιδιώκει άμεση και αποτελεσματική διάθεση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», που ανέρχονται συνολικά σε 59.056.686,00 € για τους 4 πυλώνες, καθώς και διεκδίκηση λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

 • η 1η Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2021 που περιλαμβάνει την ένταξη νέων έργων την ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας ανά ενότητα και το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κρήτης .
 • η εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α’ Τριμήνου 2021 με βάσει τη οποία τα πραγματοποιθέντα έσοδα ανέρχονται σε 60.949.937,45 ευρώ και τα αντίστοιχα έξοδα σε 9.415.638,39 ευρώ.
 • Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) Επαρχιακής Οδού υπ. Αρ 6 ‘Κεραμούτσι – Κορφές ’’ για την  εκτέλεση του έργου: «Δρόμος Καβροχώρι – Κεραμούτσι (Συντήρηση – Βελτίωση) προϋπολογισμού 1.285.000€ (με το ΦΠΑ).
 • Εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Χανιά – Αλικιανός στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού 27 στο τμήμα Χανιά – Αλικιανός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
 •  Εγκρίθηκε η εργοταξιακή σήμανση, λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο ή στένεμα  οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα  από διακλάδωση Καστέλλου έως Αρμένους της επαρχιακής οδού 3 Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Σπήλι – Αγία Γαλήνη και συνδεόμενοι δρόμοι
 • Εγκρίθηκε η λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας  της πρωτεύουσας επαρχιακής οδού 23 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ανατολικά της Μονής και της Λιμνοδεξαμενής Αρκαδίου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Επαρχιακής Οδού 23 έμπροσθεν της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
 • Εγκρίθηκε η σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου : «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μέλαμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου».
 • «Δημιουργία πρόσβασης στην παραλία ΄ΚΑΒΑΚΙ΄ με την κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου από την παραλία ΄ΠΟΡΟΣ ΣΚΙΝΟΥ΄ ανατολικά του Πλατύ Ποταμού στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης του Δήμου Αγίου Βασιλείου».
 • Εγκρίθηκε η σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας για την υλοποίηση του  έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αγίου Βασιλείου».
 • Διατύπωσε θετική γνώμη επί των ΕΙΔΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις  εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης που εμπίπτουν στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO ΙΙΙ): α) «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ.» και β) «ΔΕΗ Α.Ε./Α.Η.Σ.»  και βρίσκονται στη θέση Λινοπεράματα δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου
 • υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: «Νησιά – Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART TOUR στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» που αφορά τουριστικές δράσεις και με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000,00 ευρώ. 
 • Εγκρίθηκε η παράταση ευρωπαϊκών έργων και συγκεκριμένα του προγράμματος mistral  και του Capolasing good coastal prctices and improving policiew to prevent marine litter.
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: