Μήνας: Οκτώβριος 2007

Απονενοημένο διάβημα !

Ρωμαίος και Ιουλιέτα ή επί το τοπικότερο, Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες, όπου το φαρμάκι (ψεύτικο), χρησιμοποιήθηκε για να σμίξουν οι δύο…