Μήνας: Μάρτιος 2016

Συνδικάτο Τάλως, εκλογές

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εργαζόμενοι στον Επισιτισμό, Τουρισμό, Ξενοδοχεία Σπουδαστές τουριστικών σχολών Κυριακή 3 Απριλίου στο Εργατικό Κέντρο από τις 9…