Ημερήσιο αρχείο: 2 Ιουνίου, 2021

Στο σταθμό περιβαλλοντικών μετρήσεων στον Φοινοκαλιά

Στο σταθμό περιβαλλοντικών μετρήσεων στον Φοινοκαλιά

Τον ερευνητικό σταθμό περιβαλλοντικών μετρήσεων στον Φοινοκαλιά, που θεωρείται αντιπροσωπευτικός για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα σύστασης και ποιότητας της ατμόσφαιρας και μελέτης του κλίματος,...