Μήνας: Σεπτέμβριος 2022

Ενημέρωση για τη λειτουργεία των νεοϊδρυθέντων δομών εκπαίδευσης της ΔΔΕ Λασιθίου

Πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της ΔΔΕ Λασιθίου κ. Αθανάσιου Κατσαγκόλη, συνάντηση στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…