Λάδι Σχετικά με το θέμα της καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές ελαιοδένδρων από παγετούς του 2004 που ανήκουν σε ελαιοκομικές ζώνες που λόγω της ισχύουσας Κοινοτικής Νομοθεσίας δεν συμπεριλήφθησαν στο πρόγραμμα Frost ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ν. Κατσαρός απέστειλε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικές διευκρινήσεις. 

 
Οι διευκρινήσεις όπως δημοσιεύονται παρακάτω με βάση τις οποίες και τα προηγούμενα χρόνια σε αντίστοιχα προγράμματα όπως είναι το Frogy, Ragby και Far δεν κρίθηκαν επιλέξιμες σημαντικός αριθμός ελαιοκομικών ζωνών.
 
Το έγγραφο του κ. Κατσαρού:
 
Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία σας στις 17 Ιουλίου 2006 και σε ότι αφορά τις ελαιοκομικές ζώνες, οι οποίες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ώστε να κριθούν επιλέξιμες για την αντιστάθμιση των ζημιών που σημειώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σας γνωρίζουμε ότι:
  • Γα το πρόγραμμα Frogy (N 142/02) και το τροποποιητικό του (Ν205/03) δεν κρίθηκαν επιλέξιμες ενισχύσεων συνολικά 25 ελαιοκομικές ζώνες, στο σύνολο των 259 της χώρας. Στο συνημμένο Πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά ποιες ζώνες δεν εντάχθηκαν, ανά Νομό. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα αφορούσε τις ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των ζημιών από τους ισχυρούς παγετούς και τις χιονοπτώσεις Δεκεμβρίου 2001 – Ιανουαρίου 2002.
  • Το πρόγραμμα Ragby (Ν 249/03) αναφέρεται στην αντιστάθμιση των ζημιών από τις δυσμενείς καιρικές του έτους 2002, έχει το ίδιο έτος ζημιάς με ο frogy και για το λόγο αυτό ισχύει ο ίδιος πίνακας. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα αυτό αφορούσε κυρίως ζημιές από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες και για το λόγο αυτό δεν καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε ελαιοκαλλιέργειες παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις ζημιών λόγω κατολισθήσεων ή πλημμυρών.
  • Στο πρόγραμμα Far (Ν 111/04) δεν κρίθηκαν επιλέξιμες ενισχύσεων συνολικά 112 ελαιοκομικές ζώνες, στο σύνολο των 258 της χώρας. Στο συνημμένο πίνακα 3 φαίνονται αναλυτικά ποιες ζώνες δεν εντάχθηκαν ανά νομό. Το πρόγραμμα αφορούσε τις ενισχύσεις ια την αντιστάθμιση των ζημιών κυρίως στις καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων και εσπεριδοειδών από τις υπερβολικές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, καθώς και στο βαμβάκι από πράσινο σκουλήκι.
  • Στο πρόγραμα Frost (N456/05) που αφορά στους ισχυρούς παγετούς Φεβρουαρίου 2004, δεν κρίθηκαν επιλέξιμες ενισχύσεων συνολικά 59 ελαιοκομικές ζώνες, στο σύνολο των 260 της χώρας. Στο συνημμένο πίνακα 4 φαίνονται αναλυτικά ποιες ζώνες δεν εντάχθηκαν ανά νομό.
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: