το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι καταγεγραμμένο
το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι καταγεγραμμένο

Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων της επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που μπορεί συγκυριακά ή να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτηση τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσης τους,

(β) η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή  της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός  προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργεια της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, από τη φετινή χρονιά (2015) η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε  κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα, (β) είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών  εκμεταλλεύσεων, γίνεται:

(α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί,

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

(α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσης του,

(β) το μέρος Β’ του μητρώου της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),

(γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ή διευκρίνιση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα Τμήματα Κτηνιατρικής και τα Κτηνιατρικά Κέντρα της περιοχής τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρεια Κρήτης:    2810333255

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου:                 2810331620

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου:                    2841340530

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνου:                   2831343819

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων:                       2821346600

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos