Απάντηση Αραχωβίτη για τις ζημιές στο Γούδουρα
Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη νότια πλευρά της Σητείας, κυρίως στον Γούδουρα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, απάντησε σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Συντυχάκη και Τάσσου, που αφορούσε τις ζημιές που προκλήθηκαν στη νότια πλευρά της Σητείας, ειδικά στο Γούδουρα, στις 17 Νοεμβρίου 2018.

Στην απάντηση του ο Υπουργός, αναφέρεται σε γενικές γραμμές στη τυπική διαδικασία που ακολουθείται από τον ΕΛ.Γ.Α. σε τέτοιες περιπτώσεις:

Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.

Που σημαίνει ότι θα λάβουν την όποια αποζημίωση, μόνο όσοι παραγωγοί είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛ.Γ.Α. και ενήμεροι.

Σε άλλο σημείο της απάντησης του ο Υπουργός αναφέρει ότι:

Όσον αφορά στη δυνατότητα κάλυψης κατά 100% της ασφαλιζόµενης ζηµιάς, σηµειώνεται ότι µε την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής που παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010, καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους, καθώς και από ασθένειες (ζωικό κεφάλαιο), και οι οποίες είναι µεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζηµιάς.
Το µη καλυπτόµενο ποσοστό ζηµιάς ονοµάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το µέρος της ζηµιάς, το οποίο βαρύνει τον ασφαλισµένο και αποτελεί κίνητρο, ώστε ο ίδιος ο ασφαλισµένος να προστατεύσει την παραγωγή του τόσο πριν από τη ζηµιά –µε προληπτικά µέτρα- όσο και µετά τη ζηµιά –µε κατάλληλους ψεκασµούς- και να µην επαναπαυθεί στην αποζηµίωση του ΕΛ.Γ.Α. Για τον λόγο αυτόν, πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100% οποιασδήποτε ασφαλιζόµενης ζηµιάς.

Διαβάστε όλη την απάντηση του Υπουργού στους Βουλευτές.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos