Γενική Συνέλευση Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Κριτσάς
παραλαβή ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Κριτσάς με την με αριθμ. 28/30-5-2018 απόφασή του, καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού στις 10 Ιουνίου 2018 ημέρα Κυριακή

και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα «Λατώ» (πρώην ελαιουργείο Αρχαύλη) στην Κριτσά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρίνας από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Κριτσάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4384/2016.

Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την αμέσως επόμενη Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με το ίδιο ακριβώς θέμα.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

%d